Home » Galenos IV by Matti Kaikkonen
Galenos IV Matti Kaikkonen

Galenos IV

Matti Kaikkonen

Published 2003
ISBN :
Paperback
602 pages
Enter the sum

 About the Book 

Kirjassa selvitetään ihmisen elimistön rakennetta ja toimintaa, elimistöön kohdistuvia biologisia, fysikaalisia ja kemiallisia vaaratekijöitä, ja soveltuvin osin tarkastellaan myös elimistön puolustautumista näitä uhkatekijöitä vastaan.Kirjassa onMoreKirjassa selvitetään ihmisen elimistön rakennetta ja toimintaa, elimistöön kohdistuvia biologisia, fysikaalisia ja kemiallisia vaaratekijöitä, ja soveltuvin osin tarkastellaan myös elimistön puolustautumista näitä uhkatekijöitä vastaan.Kirjassa on integroitu perinteisesti lukion biologian, fysiikan ja kemian oppiaineisiin sisältyvää tietoa lääketieteen opetukseen ja tutkimukseen soveltuvalla tavalla.Sisältö on laadittu siten, että lukija aktivoituu pohtimaan asioita sen sijaan että opettelisi niitä ulkoa. Galenos IV soveltuu sekä oppikirjaksi että valintakoemateriaaliksi pyrittäessä lukion jälkeisiin opintoihin.