Każdy uczeń ADE w Chmurze realizuje indywidualny program spotykając się z nauczycielami i mentorem w trakcie konlajnów (konsultacji online). Ich częstotliwość i zakres będą dostosowane do potrzeb dziecka i możliwości nauczycieli. Warunki finansowe takich spotkań ustalane są wg ustalonych przez ADE zasad. Ze względu na dużą liczbę możliwości wyboru ostateczna, miesięczna (lub roczna) opłata będzie ustalana za każdym rodzicem indywidualnie.

Więcej o zasadach działania ADE w Chmurze w zakładce Co i jak?  oraz Dlaczego? Zapraszamy także do spotkań osobistych lub online, aby porozmawiać o szczegółach organizacyjnych i finansowych.

Zespół
ADE w Chmurze