dr hab. Urszula Bartnikowska, profesor UWM (Katedra Pedagogiki Specjalnej), pedagog specjalny, mentor, tutor (ukończona szkoła tutorów Collegium Wratislaviense, z nowatorskim programem wspierania uczniów w procesie rozwoju i edukacji). Autorka publikacji dotyczących niepełnosprawności, zainteresowania naukowo-badawcze: funkcjonowanie osoby z uszkodzonym słuchem w rodzinie i szerszym środowisku społecznym, kultura Głuchych, alternatywne sposoby porozumiewania się (w tym szczególnie polski język migowy – PJM), członkowie rodzin osób z niepełnosprawnością, dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie (również adopcyjnej i zastępczej), znaczenie więzi oraz wczesnych doświadczeń – ze szczególnym uwzględnieniem traumatycznych – dla rozwoju i funkcjonowania dziecka.

Zwolenniczka alternatywnych form edukacji, związana z grupą Edukacja Domowa Warmia i Mazury oraz Grupa Edukacyjna Nomada realizujących różnorodne projekty edukacyjne i społeczne m.in. „Mistrzowie Kodowania”, „Szkoła z Klasą 2.0”, Liderzy i Liderki Tolerancji Centrum Edukacji Obywatelskiej, “PoczytajMy” CEO.

Konsultant Narodowej Sieci Leczenia Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży, opiekun Koła Naukowego Pedagogów Specjalnych.