ADE w Chmurze tworzą nauczyciele i mentorzy związani z Akademią Dobrej Edukacji w Warszawie oraz edukatorzy pochodzący ze środowisk akademickich i alternatywnych.

Warszawska ADE jest innowacyjną placówką skupiającą niezwykle interesujące grono uczniów. Także takich, którzy z różnych względów nie uczęszczają regularnie do szkoły.

To właśnie z myślą o takich uczniach przygotowaliśmy ADE w Chmurze .

Dla osób mających stałe lub tymczasowe ograniczenie dostępu do tradycyjnej edukacji szkolnej ze względu na:

  • specjalne potrzeby edukacyjne (np. stan zdrowia, aktywność sportowa),
  • zmiany miejsc zamieszkania (np. edukacja w podróży, migracje),
  • przyjętą formę realizacji obowiązku szkolnego (np. edukacja pozaszkolna tzw. edukacja domowa).

Więcej o zasadach działania ADE w Chmurze w zakładce Co i jak?  oraz Dlaczego? Zapraszamy także do spotkań osobistych lub online, aby porozmawiać o szczegółach organizacyjnych i finansowych.

Zespół
ADE w Chmurze