Wierzymy, że najnowocześniejsze narzędzie, ciekawa aplikacja czy nowy program nie zastąpią budowania relacji i kontaktu między ludźmi.

Dlatego podstawową formą pracy w ADE w Chmurze są spotkania. Zarówno indywidualne ucznia z nauczycielem, zespołowe między uczniami, jak również grupowe w których uczestniczy również grupa uczniów i nauczyciel.

Takie konsultacje online (tzw. konlajn) każdorazowo trwają godzinę i mają na celu upewnienie się czy uczeń, w czasie który sobie założył, opanował materiał. Rolą nauczyciela jest wytłumaczenie rzeczy niejasnych, odpowiadanie na pytania ucznia oraz określenie materiału jaki będzie realizowany do czasu kolejnego spotkania. Konlajn nie ma charakteru egzaminu czy przepytywania ucznia, ale wspólnego upewnienia się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku.

O częstotliwości takich spotkań decyduje uczeń, wybierając konlajn:

  • raz na tydzień
  • raz na dwa tygodnie
  • raz na miesiąc
  • dwa razy na trymestr
  • raz na trymestr

niezależnie dla każdego z przedmiotów (każdy przedmiot może mieć różną częstotliwość konsultacji).

Aby sprostać wymaganiom jakie stawia przed nauczycielami taka forma pracy, w pierwszym okresie tworzenia   ADE w Chmurze   wiele uwagi poświęciliśmy na skonstruowaniu zespołu edukatorów. Nasi nauczyciele ADE opracowali Program Dobrej Edukacji, umożliwiający uczniom poznawanie treści i rozwijanie umiejętności, wynikających zarówno z realizacji Podstawy Programowej oraz indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Program ten jest z powodzeniem realizowany w naszych szkołach stacjonarnych.

Kadra tworząca  ADE w Chmurze to nauczyciele, którzy łączą swoje doświadczenie w pracy stacjonarnej z umiejętnościami pozwalającymi im swobodnie poruszać się w przestrzeni online. Stąd też podstawowe kryterium doboru zespołu pracującego w chmurze tworzą dwie składowe:

  • Kompetencje przedmiotowe i pedagogiczne – każdy nauczyciel jest doświadczonym nauczycielem swojego przedmiotu. “Przy tablicy” spędził mnóstwo godzin ucząc różne grupy i nie boi się nowych wyzwań.
  • Biegłość w wykorzystaniu narzędzi internetowych w edukacji –  technologia ma usprawniać pracę nauczyciela, który swobodnie porusza się w “edukacyjnym internecie” poznając różne platformy, poszukując nowych rozwiązań. Jednocześnie technologia jest transparentna, pozostaje na poziomie narzędzia, środka wykorzystywanego do osiągnięcia celu, nie jest zaś celem sama w sobie.

Zgodnie z założeniem, że ADE w Chmurze wspiera rozwój między innymi poprzez spotkania, nasz zespół – oprócz pracy z uczniami – stale podnosi swoje kwalifikacje korzystając choćby z kursów online oraz ze wspólnych sesji, w czasie których wymienia się doświadczeniami.

Zespół ADE w Chmurze , podobnie jak w stacjonarnej ADE, tworzą także mentorzy. Każdy z uczniów ma zatem swojego mentora, który jest “nauczycielem pierwszego kontaktu” wspierającym ucznia, między innymi opiekując się nim i jego pracą, kontaktując z nauczycielami, tworząc zadania międzyprzedmiotowe czy koordynując odwoływanie zajęć (miejmy nadzieję, że takich wypadków będzie jak najmniej).

 

Na pytanie “Co i jak?” można udzielić również odpowiedzi z technicznego punktu widzenia. Istotne jest, by każda ze stron mogła prowadzić swobodną rozmowę wideo, wymianę plikami i udostępnianie własnego ekranu. Staramy się, by nasze potrzeby techniczne nie były duże. Na pewno wystarczy “zwyczajny” komputer ze stałym podłączeniem do Internetu. Bardzo liczymy na współpracę z Rodzicami, którzy będą wspierać proces nie tylko w części edukacyjnej, ale również technicznej (np.: upewnienie się, że w komputerze działa mikrofon, głośniki i że słuchawki są łatwo dostępne). Z doświadczenia wiemy, że po kilku spotkaniach uczeń nabiera odpowiednich umiejętności w posługiwaniu się naszymi narzędziami. Na pewno nie muszą być to umiejętności bardzo zaawansowane.